Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

måndag 24 oktober 2016

Investeringsfilosofi [Jesper]

Min investeringsfilosofi går i stora drag ut på att hitta kvalitetsbolag med någon slags konkurrensfördel till rimliga priser. När jag bedömer om ett bolag har konkurrensfördelar eller ej tittar jag dels på affärsmodellen, dels på historiken och dels på ledningen. Om historiken är för kort för att visa prov på kvalitet kan jag sätta stor tillit till rätt typ av ledning kombinerat med hur stark jag anser att affärsmodellen är. Jag vill ha en ledning som tror stenhårt på sin egen strategi och där denna påvisats vara lyckosam. I denna typ av bolag vill jag gärna se en god tillväxt och att bolaget är på uppåtgående och på frammarsch. I många investeringar av denna kategori letar jag efter en skalbarhet i verksamheten, vilket medför en möjlig marginalexpansion. Ett stort ägande hos insynspersoner är även det ett stort plus.

Om affärsmodellen har bevisat sig vara lyckosam och jag tror på denna kan jag investera i bolag som kommit en väldigt kort väg på resan. I dessa fall vill jag se en hög potential för att en investering ska vara tänkbar.

I somliga fall kan jag investera i bolag på rena värderingsmått. Jag kollar då oftast på priset i förhållande till bokfört värde eller till vinsten. Om bolaget inte visar vinst måste det vara i en tråkig bransch som är väldigt förutsägbar och där jag kan se en tydlig väg mot att bolaget ska visa vinst, alternativt att det bokförda värdet tydligt är på väg att öka.

Jag investerar inte i bolag vars affärsidé jag inte tror på, även om priset skulle se lockande ut.

Tidshorisonten för en investering skiftar, men jag vid inköp ska jag vara beredd på att inte sälja på åtminstone 2 år. Försäljning tidigare än så kan bero på att jag anser att en aktie blivit övervärderad om det gäller ett tillväxtbolag av högkvalitet, och om jag anser att en aktie i ett ”tråkigare” bolag kommit upp i en mer normal värdering.


Inspiration till investeringar

I mitt sökande av nya investeringar försöker jag hålla mina ögon och öron öppna i största möjliga utsträckning. Mina främsta inspirationskällor till mina investeringar är podcasts, bloggar, Twitter och värdeinvesterartidningen Värdepappret. Podcasts och twitter ger mig en bra koll på vad som händer i aktievärlden, och då och då nämns någon intressant långsiktig investering som jag tittar vidare på. Bloggar och Värdepappret är mina största inspirationskällor där jag går igenom diverse analyser och försöker välja ut russinen ur kakan som passar min egen investerarprofil bra. För att skapa mig en ännu djupare bild av bolag som analyserats av andra är jag noga med att föra in siffrorna i excel-dokument och på så sätt bilda mig en ännu klarare bild av bolagets situation. Det är ofta efter att ha gjort detta som jag får ett verkligt commitment till att gå in tungt i en aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar