Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

söndag 10 november 2019

SARSYS-ASFT, är caset intakt efter höstens annonserade nyemissioner och förvärv?


Skrivet av Max Henrikson 2019-11-10. Skribenten äger aktier i bolaget. 


Lite bakgrund - detta har hänt

Bolaget gick nyligen ut med att man under hösten och under nästa år stegvis kommer genomföra en riktad nyemission för att stärka upp balansräkningen. Dessutom har man släppt en avsiktsförklaring gällande ett förvärv, som (om det går igenom) ska betalas med ytterligare nyemitterade aktier. 

Om allt går i lås ökar de utestående aktierna med 1/3 och i utbyte tillförs bolaget drygt 8 Mkr i cash från den riktade nyemissionen, samt vinster från det förvärvade bolaget, CNS. (Dessa vinster sägs uppgå till 5,3 Mkr innevarande år).

Utan förvärvet skissar jag på att SARSYS-ASFT gör en vinst om 6,5 Mkr i år och 9 Mkr under 2020. Efter utspädningen ger det P/E 11 för innevarande år och 9 för 2020. Det i sig känns ganska billigt, givet att balansräkningen nu stärkts upp. Caset blir dock betydligt intressantare när vi inkluderar det troliga förvärvet av CNS.

Utan att gå in på detaljer så säljer CNS (länk till hemsida) övervaknings- och navigeringssystem, samt annan mjukvara till stater och privata aktörer inom flyg och marin. Produkterna är extremt nischade, men trots att stater som USA, Canada, mf återfinns i kundlistan uppgår omsättningen endast till ringa 23 Mkr för innevarande år.

Dagens omsättning för SARSYS-ASFT uppgår till ca 100 Mkr, så förvärvet adderar drygt 20% på översta raden. Vinsten i CNS har varit slagig, men marginalerna är påtagligt högre än Sarsys givet CNS uppskattade vinst om 5,3 Mkr i år.

Hur påverkar då ett potentiellt förvärv av CNS värderingen av SARSYS-ASFT?

Historiken för CNS är slagig, men förvärvet ser extremt billigt ut (2,6 ggr) på årets väntade vinst.

Räknar vi försiktigt på en vinst om 4 Mkr från CNS 2020 (vinsten är som sagt 5,3 för innevarande år) landar jag i ett uppskattat P/E tal på 7 för nästa år och ännu lägre för 2021.

Med lite tur adderar förvärvet av CNS mer än 4 Mkr till vinsten helt utan synergier. SARSYS-ASFTs unika relationer med flygplatser runt omkring världen borde dessutom kunna leda till så kallad cross selling och det torde även finnas kostnadssynergier att hämta. Dessa möjligheter erbjuder ännu större uppsida i caset, men är inget jag vill räkna med idag. 

En titt på nedsidan

Förvärvet är dock inte helt i hamn ännu. Vidare är SARSYS-ASFTs verksamhet helt orderstyrd. I ett bear case blir förvärvet inte av och en svagare konjunktur leder till sjunkande försäljning och vinster.

Avsaknaden av återkommande intäkter och den korta historiken för SARSYS-ASFTs nuvarande konstellation gör att jag vill ha ordentligt med säkerhetsmarginal, men med en väntad eps kring 90 öre för 2020 (ink förvärv och utspädning) och en nuvarande aktiekurs kring 6kr blir detta ett solklart köpcase för mig.

Rejäl uppsida till fair value

Jag sätter fair value till 9 kr, alltså 10 ggr nästa års förväntade vinst och dit har vi ca 50%. Allt under 9kr känns billigt trots osäkerheten i denna orderstyrda verksamhet och jag har utökat min position rejält efter att förvärvet utannonserades.