Inlägg

Visar inlägg från oktober, 2020

Fördjupad analys av Catella

Bild
Av: Jesper Henrikson För bara en vecka sedan publicerade jag en kortfattad analys av Catella . Överlag tycker jag att analyser som skrivs i slide-format är bra för att de får en att fokusera på det viktigaste, men ofta kan man missa fluffet runt omkring vars svar är det som skapar riktig conviction. Därför tänkte jag gå vidare i min analys av Catella. Syfte Syftet med detta inlägg är att svara på: Hur Corporate Finance och Project Management ligger till grund för PIM   Vilka nyckelfaktorerna är för fortsatt tillväxt av PIM Vilka riskerna är för PIM – och vad effekterna skulle bli om dessa inträffar Hur organisation och intäkter kommer utvecklas framöver – och resulterande EBIT-marginal Hur man bör följa PIMs utveckling för att tracka så att allt går som planerat Vilken roll utgör Corporate Finance och Project Management för PIM? Som jag beskrev i min första analys av bolaget ser jag att Catella fr.o.m. Q3 2021 i princip kommer bestå av Property Investment Management (PIM) + Coprorate F

Analys Catella

 Av Jesper Henrikson Summering av caset: Spretig finanskoncern som håller på att renodlas till att bli ett nischat fastighetsbolag, där kvarvarande delar håller hög kvalitet Avveckling av gammal bankverksamhet kostar mycket pengar och döljer den fina och vinstdrivande verksamheten bakom. Avveckling förväntas vara klart H1 2021 Avveckling av bankverksamhet och avyttring av ett par fastighetsprojekt kommer att fylla på kassan ordentligt, vilket ger en nettokassa som motsvarar mer än halva börsvärdet Kvarvarande verksamheter blir en välfungerande corp-verksamhet och en fastighetsfond (PIM) med CAGR 5 år på 31%, stigande marginaler och sticky intäkter pga lång inlåsningstid PIM är det verkliga värdet i Catella, vilket efter att ha tagit bort övrigt handlas till under 5x EBIT (med konservativa värderingar), samtidigt som närmsta peer Patrizia AG i Tyskland handlas till 28x EBIT trots klart lägre tillväxt Länk till analys