Inlägg

Visar inlägg från juni, 2020

Analys Inwido

Bild
Av: Jesper Henrikson Summering av caset -        Europas största fönsterkoncern, aktiv i norra Europa -        Sedan 2013 är intäkter +45% och vinstmarginal från 3,5% till 6,5% -        Industridelen konjunkturkänsligt men utgör bara 25% av intäkter -        Skuldsättning nedbantad under 2019. Nettoskuld/EBITDA 2,9  2,2 -        Klart positiv påverkan av Covid-19 pga ”hemester” och hemmafix -        Jag estimerar att vinsten kommer öka med 31% under 2020 o    P/E 6 på 2020 estimerad vinst -        Estimaten från consensus indikerar EBIT -30% i Q2 och -15% för helåret -        Sammanfattning: marknaden prisar in att Inwido kommer att påverkas kraftigt negativt av Covid-19, samt att fönster i princip är en utdöende bransch. Min bild är helt tvärtom där Covid-19 påverkar viktigaste delen klart positivt, vilket driver både omsättning och bruttomarginal, vilket i sin tur gör att vinsten kommer att öka riktigt fint. Bolagsöversikt Inwido är ett svenskt bolag som ti

Snabbanalys av Nordic Waterproofing

Bild
Skrivet av Max Henrikson, 2020-06-30 Inspirerad av Kvalitetsaktiepodden har jag tittat lite närmare på Nordic Waterproofing. De få estimat som finns för bolaget indikerar att bolaget ska drabbas negativt av covid-19, med omsättnings- och resultattapp, men jag tror tvärt om att Q2 kan bli en riktig pangrapport och bolaget ser billigt ut. Bolagsöversikt Oms LTM: 3 200 Mkr                     Res LTM: 200 Mkr Mcap: 2400 Mkr                             Net Dept: 730 Mkr (1,9ggr/EBITDA) P/E LTM: 11,9                                  P/E 2020E: 10,4 Om bolaget Nordig Waterproofing (NWP) grundades 2011 och kom till börsen (mid cap) 2016. NWP är idag en koncern med flera olika varumärken och som namnet antyder är man experter på vattensäkring. Man har en rad olika produkter, men framförallt tillverkar man takpapp, som säljs i Norden. Finland är den största marknaden, följt av Danmark och sen Sverige. Kolla på bilden nedan för en närmare breakdown av segment och marknader.

Analys Brødrene Hartmann

Bild
Av: Jesper Henrikson Kort Namn: Brødrene Hartmann A/S Börs: Danmark Ticker: HART Omsättning: DKK 2,4 mdr Marknadsvärde: DKK 2,6 mdr (vid aktiepris 370 DKK) P/E e2020: 11 Sammanfattning -        Världsledande inom äggförpackningar av pappersfiber -        Konjunkturokänsligt -        Positiv påverkan från Covid-19 eftersom man säljer mot butiker, som har tagit en kraftigt ökad andel av total försäljning av äggkartonger från restauranger -        Priser för massa och framförallt energi (största kostnaderna) har gått ner kraftigt sedan Covid-19. En inbromsning i industrin talar för att de låga priserna kommer att bestå. -        Låga råvarupriser och högt kapacitetsutnyttjande kommer att driva bruttomarginalen kraftigt, och därmed även vinsten -        Omvänd vinstvarning den 30/4 pga ovanstående anledningar. Övre del av guidning trolig, vilket innebär en VPA om 34 DKK, dvs P/E 11. Viktigaste konkurrenten handlas omkring P/E 19. -        Min bild är att mark