Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

söndag 25 juni 2017

Uppdaterade tankar om Amhult 2

Av Jesper Henrikson

Det har gått drygt 6månader sedan jag skrev en analys avAmhult 2. Sedan dess har kursen gått från drygt 80kr till dagens kurs på 73kr. Detta samtidigt som börsen varit stekhet. Frågan jag ställer mig är: vad har hänt på ett fundamentalt plan? Jag tänkte därför göra en uppdatering av vad som har hänt sedan analystillfället för att på så sätt redogöra för ifall det bara är aktiemarknaden som tycker att aktien är tråkig, eller ifall caset har förändrats.


Nedanstående tabell redogjordes för i analysen och jag tänkte ha den som en utgångspunkt.


Amhult 2 har ett väldigt trevligt månadsbrev som ger information om verksamheten som kompletterar de väldigt innehållsfattiga kvartalsrapporterna. För prenumeration av detta månadsbrev får man skriva ett mail till denna adress.

Nedan följer en sammanfattning av det viktiga som hänt under de gångna månaderna.

Januari
Arbete med bygglov för Luftseglaren 2 (kvarter J) som förväntas godkännas under Q1 2017. Signalflyget 1 går enligt plan. Samtliga lägenheter signerade och tillträde är planerat till den 4april 2017.

Februari
Bokslut för 2016 och bolaget redovisade att substansvärdet uppgick till 74,08kr per den 31/12 2016. Resultat per aktie var 3,24kr. Under 2016 ökade det beräknade värdet på bolagets bestånd med 68,9MSEK, en ökning med nästan 15% jämfört en värdering från den 31/12 2015. Under 2017 startar produktionen av Signalflyget 2 (kvarter M & L) och Luftseglaren 2 (kvarter J).

Mars
Slutbesiktning för Signalflyget färdigt och kvarteret anses nu helt färdigställt.

April
Årsstämma där samtliga befintliga ledamöter, inklusive styrelseordförande, omvaldes. Byggnation av Signalflyget 2 har påbörjats. Inflyttning har skett i Signalflyget 1. Då inflyttning skedde i början av april kommer detta innebära nya hyresintäkter från 53st hyresrätter samt för en handelslokal för en Elon-butik. Jag har mailat bolaget och frågat vad hyrorna ligger på, men jag nöjer med nu med ett antagande. Vi vet att arean är totalt 5300m2 och antag på det att 10% av ytan är "spillyta" till trappor, korridorer etc. Efter mailande med bolaget vet jag att årsintäkten per kvadratmeter är 1800kr. Detta leder till intäkter på ca 8,6MSEK, vilket blir 2,15MSEK per kvartal. Detta kan jämföras med intäkterna för Q1 som låg på 5MSEK – dvs en ökning på ca 40% jämfört med befintliga intäkter.

Dessutom slöts ett avtal mellan Lysevägens Bostads AB (som Amhult2:s ordförande, Eigil Jacobsen, äger) och Amhult2 rörande samarbete kring Skogens Gård. Tillsammans har man nu ansökt om detaljplan för bostadsändamål. Tanken är, som jag nämnde i analysen, att ägande av Skogens Gård kommer att övergå från Lysevägens Bostad till Amhult2.

Maj
Ett 20-årigt avtal har skrivits med Folktandvården i Willys-huset, dvs Radarflyget. Detta kommer att innebära en utbyggnad av kvarteret med 400m2. Planerad inflyttning är satt till den 1/1 2018. Entreprenadavtal tecknat för byggnation av Luftseglaren 2, dvs kvarter J. Byggnation startar i augusti 2017 och kvarteret ska vara färdigställt under ”första perioden av 2019”.

En uppdaterad bild av läget följer:


Sammanfattningsvis rullar verksamheten på riktigt bra. Signalflyget 1 blev klart i tid och inflyttning skedde något tidigare än vad jag vågat tro. Signalflyget 2 har börjat byggas helt enligt plan. Slutligen kommer Luftseglaren 2 att börja byggas något tidigare än vad jag trott. Amhult2 fortsätter alltså att leverera på eller något före plan.

I övrigt har styrelseordförande Eigil Jakobsen minskat sitt innehav med drygt 5300st aktier till en kurs på 90kr. Detta gjordes i slutet av december och motsvarar alltså knappt en halv miljon kronor. Jag ser dock inget som helst signalvärde i detta eftersom det är en spottstyver av Eigils totala innehav i bolaget.

I det stora hela går företaget så bra som jag hoppats på och inget oväntat har skett. Aktien handlas nu under substansvärdet. Detta har jag utnyttjat detta genom att öka på mitt innehav, vilket nu är portföljens största.

Vad är era tankar kring Amhult2?