Inlägg

Featured Post

Våra portföljer

Nedan visas våra portföljer. Målsättningen är att uppdatera dem ungefär en gång i månaden. Jespers portfölj uppdaterad den 16/11 2020 Nedan visas Max Portfölj, uppdaterad 2021-01-03

Investeringsåret 2022

Bild
Max Gärdin, 2022-12-31 2022 blev året då trenden som pågått sedan 90 tallskrisen i Sverige bröts. Trenden jag talar om är den nedåtgående räntetrenden som i sin tur eldat på tillgångspriser. 90-talskrisen (90-94) kulminerade som bekant i en marginalränta på 500% i september 92 i ett sista försök att försvara den fasta kronkursen. Senare samma höst släpptes kronan lös och man brukar säga att krisen pågick till 1994. Det var också året som riksbanken började med sin styrränta (då kallad reporänta).  Styrräntan har sedan införandet trendat nedåt och mellan 2015 och 2019 låg den till och med på minus. Låga styrräntor var ett sätt att få fart på inflationen, som länge legat under målet på 2%. En konsekvens av de låga räntorna (och tillgång på billigt kapital) blev dock att tillgångspriser ökade i värde. Trenden ökande tillgångspriser är allra tydligast inom fastighetssektorn. Inflationen på 10% under 2022 syns knappt i relation till de stora värdeökningarna på våra hus. Sedan 1994 har ett

Finansiell Årskrönika 2021

Bild
  Av: Jesper von Koch Årets avkastning landade på +71% - ett resultat som jag överlag är jag mycket nöjd med. Detta ger en 6-årig CAGR på 34,5%, jämfört med +16% för OMXSGI under samma period. Vad var bra? Bra spridning av positiva bidragsgivare Bra disciplin där jag sagt nej till många idéer Blivit bättre på ”up or out” Kapat ”dogs” snabbt efter att investeringstes blivit motbevisad, ex. Kindred och Pexip Anammat att inte gå in i värdecase ”för tidigt”, utan väntat till att jag ser positivt momentum i intäkter, vinst eller nyhetsflöde Minskat/sålt när en aktie nått fair value och då ofta nära någon typ av topp Bra fördelning mellan ”value” och ”tillväxt”, vilket möjliggjort portföljrotation vid sektorrotation på börsen Vad var dåligt? Haft kvar bolag i portföljen som nått fair value - sålt stor del men inte allt på grund av FOMO Lagt för mycket research på halvbra idéer – tid som borde lagts på potentiella home runs För lite portföljvikt vid ”no brainers”   Utvecklings

Analys av Physitrack

Bild
  Max Gärdin, 2021-12-13 Enterprise value: 691 Mkr + 164 Mkr nettokassa Disclaimer: Jag äger aktier och det finns begränsat med likviditet – inga råd - gör din egen läxa Physitrack är ett snabbväxande digitalt e-hälsobolag inom sjukgymnastik med stor andel återkommande Saas-intäkter och goda framtidsutsikter: ·          Strukturell medvind genom ökad digital hälsovård ·          Underdigitaliserad nisch med lång runway ·          Early moover advantage med 15 000 övningar och ca 100 000 betalande abonnenter ·          Pilotskolan deluxe: De två grundarna äger 46% av bolaget, varv VD Henrik är äger 23% Trots en skalbar affärsmodell, bra tillväxt och fina framtidsutsikter är bolaget relativt billigt på mina estimat: Man har som mål att växa organiskt med 30% och man vill ha en EBITDA-marginal på 40%. Jag har skissat på att man växer något långsammare än sina mål och att man når lönsamhetsmålet först 2024. Enbart organiskt ser caset spännande ut, men det som verkligen

Rovio - Write-up

By: Jesper Henrikson Investment thesis: EV/fcf 7 and p/e 13 for e2020 Profitability improvements in 2020 come from unchanged revenues with significantly lower UA costs The view of the market is that revenues are boosted by Covid and that increased UA is needed to maintain revenue level, which will then reduce profits The investment case is based on UA investments in 2019 instead were undisciplined, and that higher payback requirements will help to maintain revenue despite lower UA investments According to outlook statements, Rovio seems to have become more careful with UA and started milking the cash-cow games In 2020, the company has made buy-backs of almost 10% of the company – which is likely to continue 2021 A low valuation combined with several optionalities to surprise on the upside makes the investment appealing  Link to full write-up

Ett händelserikt år summeras

Bild
Max Henrikson, 2021-01-03 Fullständig sammanställning från börsåret 2020 finns som pdf via denna länk Avkastning: 113% Innehav vid starten av 2021: Följ länken  för att läsa hela årssammanställningen.