Inlägg

Featured Post

Våra portföljer

Nedan visas våra portföljer. Målsättningen är att uppdatera dem ungefär en gång i månaden. Jespers portfölj uppdaterad den 16/11 2020 Nedan visas Max Portfölj, uppdaterad 2021-01-03

Rovio - Write-up

By: Jesper Henrikson Investment thesis: EV/fcf 7 and p/e 13 for e2020 Profitability improvements in 2020 come from unchanged revenues with significantly lower UA costs The view of the market is that revenues are boosted by Covid and that increased UA is needed to maintain revenue level, which will then reduce profits The investment case is based on UA investments in 2019 instead were undisciplined, and that higher payback requirements will help to maintain revenue despite lower UA investments According to outlook statements, Rovio seems to have become more careful with UA and started milking the cash-cow games In 2020, the company has made buy-backs of almost 10% of the company – which is likely to continue 2021 A low valuation combined with several optionalities to surprise on the upside makes the investment appealing  Link to full write-up

Ett händelserikt år summeras

Bild
Max Henrikson, 2021-01-03 Fullständig sammanställning från börsåret 2020 finns som pdf via denna länk Avkastning: 113% Innehav vid starten av 2021: Följ länken  för att läsa hela årssammanställningen. 

Finansiell årskrönika 2020

  Av: Jesper Henrikson 2020 börjar gå mot sitt slut och likt många andra har jag haft ett annorlunda men väldigt starkt år på börsen. I detta inlägg vill jag först sammanfatta året, men även reflektera kring nuvarande börsklimat och hur jag vill agera nu och framåt. Min avkastning på börsen i år är den överlägset starkaste någonsin, +85% (uppdaterat efter 31/12). Detta leder till en CAGR på 28,1% de senaste 5 åren, jämfört med 12,2% för jämförbart index (OMXSGI). Processmässigt är jag nöjd med att jag blivit skarpare i min analysprocess genom att ha gått ännu mer på djupet i mina analyser, vilket gett bra conviction i flera lägen. Detta har också lett till att jag valt att fokusera portföljen en aning mer än tidigare. Jag har under året minskat innehav som utgjort 4-6%, dvs kastat ut bolag där jag saknat tillräckligt hög conviction. Detta har också hjälpt mig att agera mer resolut, snarare än att ha suttit passiv för att jag inte haft en tillräckligt tydlig åsikt om något. Då min resa

Analys ScandBook

 Av: Jesper Henrikson Sammanfattning av caset: Svenskt boktryckeri – bland de största i branschen Bransch i nedgång pga övergång till ljud- och e-böcker Internationell expansion gör att man lyckas behålla volymer och mer därtill Ingen negativ påverkan från Covid-19 Flytt av produktion från Sverige till Litauen har förbättrat lönsamheten senaste åren Starkt fritt kassaflöde på ca 30 MSEK per år och hög amorteringstakt -> skuldfritt omkring årsskiftet 2021/2022 Lågt investeringsbehov framöver ger möjlighet till stor utdelning EV/FCF 2,8 för 2022 indikerar uppsida på ca 120% (vid kurs 15,7kr) Bolagets fastigheter + maskinpark överstiger bolagsvärdet Peter Gyllenhammar är näst största ägare och lär säkerställa god kapitalallokering Länk till analys  Disclaimer: jag äger aktier i bolaget

Kindred vs Betsson

Bild
Skrivet av Max Henrikson, 2020-11-18 I under helgen som gick satt jag med en dator utan internet på landet. Med mig hade jag två exporter från börsdata. En för Betsson, och en för Kindred. Utan att veta aktuella aktiekurser och utan en enda kvartalsrapport eller analytikerkommentar började jag jämföra bolagen utifrån siffrorna och satte ihop ett par indexerade grafer för bästa jämförelse.  Summering: Kindred är det klart bättre bolaget och har haft en omsättningsCAGR på 25% de senaste 9 åren, vilket ska jämföras med Betssons 13%. Baserat på siffrorna förtjänar Kindred en premiumvärdering gentemot Betsson och jag tycker även att Kindred förtjänar en premiumvärdering relativt börsen i stort givet den fina historiken - trots att marginalerna minskat i takt med att marknaderna reglerats.  Är du redan insatt i dessa två bolag kan du sluta läsa, men om du inte är det blir jämförelsen en bra start för vidare analys - precis som den blev för mig.   Lite siffror:  Kindred har vuxit 7x på 9 år (

Catella Q3

Bild
Av: Jesper Henrikson Catella släppte i torsdags sin Q3-rapport, som i mitt tycke var stark över hela linjen. Viktigast är såklart att PIM levererade starkt, eftersom det är där det största värdet i Catella ligger. Att resultatet från avyttringen av Grand Central blev 33 MSEK högre än tidigare kommunicerat är såklart också positivt. Den sista delen som var riktigt bra är att avyttringen av Catella Bank går enligt plan och att man förväntar sig vara färdig med detta under H1-21. PIM AUM ökade med 9,4% jämfört med Q2 och uppgick till 116 mdr SEK. Property Funds (PF) ökade med 5% och Property Asset Management (PAM) med hela 17%. Riktigt starka siffror alltså. Den starka ökningen inom PAM kommer främst från ett stort mandat för tre shoppingcenter i UK. Avyttringen av Grand Central (GC) gav ett resultat på +208 MSEK, att jämföra med +175 MSEK som tidigare kommunicerats. Bokföringsmässigt läggs 175 MSEK under Övrigt, medan 33 MSEK läggs i Project Management vilket alltså är en del av PAM inom

Fördjupad analys av Catella

Bild
Av: Jesper Henrikson För bara en vecka sedan publicerade jag en kortfattad analys av Catella . Överlag tycker jag att analyser som skrivs i slide-format är bra för att de får en att fokusera på det viktigaste, men ofta kan man missa fluffet runt omkring vars svar är det som skapar riktig conviction. Därför tänkte jag gå vidare i min analys av Catella. Syfte Syftet med detta inlägg är att svara på: Hur Corporate Finance och Project Management ligger till grund för PIM   Vilka nyckelfaktorerna är för fortsatt tillväxt av PIM Vilka riskerna är för PIM – och vad effekterna skulle bli om dessa inträffar Hur organisation och intäkter kommer utvecklas framöver – och resulterande EBIT-marginal Hur man bör följa PIMs utveckling för att tracka så att allt går som planerat Vilken roll utgör Corporate Finance och Project Management för PIM? Som jag beskrev i min första analys av bolaget ser jag att Catella fr.o.m. Q3 2021 i princip kommer bestå av Property Investment Management (PIM) + Coprorate F