Inlägg

Visar inlägg från 2016

Utvärdering av börsåret 2016

Bild
Skrivet av Max Henrikson 31/12/2016 2016 blev i det stora hela ett ganska dåligt, eller i vart fall mediokert investeringsår för mig. Jag har avkastat 6.32 % på alla konton, eller 38 700 kr. Jag inledde året katastrofalt och var ner 20% på redan den sista Februari. Mer om lärdomarna från min detta senare. Jag var dock inte fullinvesterad vid denna tidpunkt och jag fyllde på Avanzadepåerna rejält under våren, så mina 38 700 kr i avkastning motsvarar snarare en uppgång på 10 - 12%.  Idag är det sammanlagda värdet av mina Avanzadepåer 403 000 kr och en viktig milstolpe för mig var att komma över 400 000 kr. Dyrt boende och dyra levnadskostnader i London har gjort det svårt att upprätthålla en bra sparkvot som under året har legat strax under 15%, men jag hoppas på att öka denna kvot under 2017. Även om avkastningen under året varit sämre än jag hade hoppas på har jag lärt mig desto mer. Jag har jobbat på at bli mer långsiktig och hålla fast vid mina case under längre tid.

Portföljuppdatering

Bild
Av Jesper Henrikson Vid bloggens uppstart gjorde jag ett kort inlägg om hur min portfölj ser ut. Då var portföljen ganska diversifierad och antalet bolag i portföljen var cirka 20st. Senaste året, i takt med att jag gjort djupare analyser, har jag vågat gå in tyngre i de bolag som jag tror extra mycket på. Detta har varit en väldigt lyckad strategi och jag känner att jag vill gå mer och mer emot denna strategi, dvs att äga ett färre antal bolag som jag tror riktigt mycket på. Detta har resulterat i en liten utrensning för att öka i mina favoritinnehav. Detta har lett till att jag har ökat i Protector , Amhult 2 och Nilörngruppen, samt köpt Skue Sparebank och Moberg Pharma. I takt med att Sparebanken Sør har blivit något mer rimligt värderad har jag hyvlat något i den positionen, något som jag även gjort i DAB. Dessutom vill jag bli av med min position i Solteq. Vidare ligger en ökning i Skue och Zalaris nära till hands. Nuvarande portfölj ser ut på följande vis:

Analys: Amhult 2

Bild
Av: Jesper Henrikson Aktiekurs: 81 kr Börsvärde: 555 Mkr Eget kapital per aktie: 70,9kr P/B: 1,14 Amhult 2 är ett utvecklings- och förvaltningsföretag inom fastighetssektorn och värderas idag precis över drygt 1,14 gånger eget kapital. Under nästkommande 5 år kommer man bygga klart de resterande delarna av den detaljplan man nu betar av. Kassaflöden har redan börjat rulla in från den färdigställda tredjedelen och när allt är klart räknar man med ett uppnå en räntabilitet be det egna kapitalet på 8 % genom att hyra ut bostäder, kontors- och butiksytor. Givet Amhult 2:s bevisade förmåga att växa det egna kapitalet genom kostnadseffektivt färdigställande av bostäder och andra byggnader tror jag att man kan växa det egna kapitalet med 150 % till 2021. Denna av det egna kapitalet på 5 år motsvarar 20 % värdetillväxt om året och då får man en eventuell värdeökning av befintligt bestånd som en option på köpet. Om bolaget Amhult 2 är ett fastighetsbolag som prospekterar, b

Skue Sparebank - Analys

Bild
Denna analys skrevs av Max Henrikson 25/11/2016 [Skribenten äger aktier i bolaget] På temat ökad inflation och stigande räntor har jag valt att allokera om portföljen något mot bank och jag har nu tittat närmare på den lilla norska banken Skue Sparebank. Kort om SKUE Market Cap (MNOK) 177 P/E rullande 12 m 4.7 P/B 0.56 ROE 11.2% DA 4.8% Jag har under veckan köpt på mig Skue i ett par omgångar och bolaget utgör nu 9% av min portfölj. Bolaget är litet och få dagliga avslut görs i aktien, varför man måste ha tålamod om man vill gå in eller ut ur en aktie som Skue. Bolaget är enligt mig mycket undervärderat och jag köper Skue dels på grund av den låga värderingen, men även som ett bett på högre räntor (och bättre marginaler) framöver. Skue har en del likheter med Sparebanken Sör, som Jesper tidigare analyserat och som vi båda äger sedan tidigare. Snarare än att köpa mer i Sör har jag efter denna an