Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

torsdag 9 november 2017

Event med Avensia den 8nov

Av Jesper Henrikson

Igår var jag på en träff med Aktiespararna där jag hade nöjet att få lyssna till Robin Gustafsson på Avensia. Mitt positiva intryck av Avensia stärktes ytterligare och idag har jag köpt tillbaka hälften av de aktier som jag sålde innan rapporten kring 11kr. Avensia utgör efter dagens köp 20% av mitt totala portföljvärde.

Mycket av det som sades var känt sedan tidigare, men det var även en hel del detaljfrågor som klargjordes för mig. Det blev tydligt för mig att Avensia lyckats ta en position som premiumleverantör bland e-handlare och dessutom att bolaget har skaffat sig ett starkt renommé bland kunderna.

Avensia som helhet


Strategisk optimering av affärsmodellen för att öka lönsamheten
Avensias affärsmodell består idag av tre steg:
1.     Nykund
2.     Eftermarknad
3.     Produkt

Jämför man nykundsprojekt med projekt i eftermarknaden så är det mycket högre lönsamhet i eftermarknaden. Nykundsprojekt kan vara svåra att planera och kan bli försenade, varför de inte är särskilt lönsamma. Däremot är nykundsprojekt viktiga eftersom de utökar kundbasen och lägger en grund till eftermarknadsförsäljningen. En strategi är därför att minska storleken på nykundsprojekten för att på så sätt kunna lägga mer krut på de mer lönsamma delarna av affären. Enligt Robins bedömning kan Avensia sitta 5–10 år med en kund för att vidareutveckla och optimera dess e-handel.

Andelen underkonsulter kommer att minska
I de två senaste kvartalsrapporterna har Avensia haft en hög andel underkonsulter. Under träffen meddelade Robin att Avensia i en väldigt snabb tillväxtfas vill ha 10–15 procent underkonsulter. I tider med lite lägre tillväxt kan Avensia dock tänka sig att dra ner på denna siffran.

Något avtagande personaltillväxt framåt
Den höga personaltillväxten under Q2 och Q3 berodde på att man inte lyckades anställa så många nya som man önskade under Q4 2016 och Q1 2017. Jag fick bilden av att Avensia nu kommer att dra ner på personaltillväxten, vilket känns bra för att upprätthålla specialiststämpeln.

Institutionella ägare välkomnas
Robin uttrycker att Avensia idag har en värdering precis i gränslandet för när institutionella ägare kan börja titta på bolaget – något som Robin välkomnar.

Avensia Storefront

Konkurrenter & positionering
Det finns i huvudsak tre stycken direkta konkurrenter till Storefront. Dessa är Sitecore (danskt), Sana (österrikiskt) och Orckestra (kanadensiskt). Sitecore är enligt Robin väldigt dyra och uppstartskostnaden ligger på minst 10MSEK. Även implementeringen är väldigt lång. Om Sitecore är väldigt stort så är Sana och Orckestra motsatsen. Dessa är väldigt småpaketerade, implementering tar bara ett par veckor, men det är också begränsat vad man kan göra med dem. Storefront har positionerat sig någonstans i mitten. Uppstartskostnaden ligger på cirka 2MSEK och det tar ett par månader att implementera.

Storefront-teamet ändrar fokus från utveckling till försäljning
Av de 10 personer på Avensia som ägnar sig helt åt Storefront ägnar sig 3-4st åt sälj och 5-6st åt produktutveckling. De har dock kommit till en fas där de kommer att övergå mer mot sälj och ägna mindre tid åt produktutveckling. Detta är något som jag verkligen ser framemot.

Försäljningspartners
Gällande försäljningspartners verkar det vara en aning tudelat: vissa partners fattar Storefront direkt och har då lyckats bedriva framgångsrik försäljning på egen hand. Hos en del andra partners har tillräcklig kunskap om e-handel och omnikanalshandel saknats och därför har också försäljningen uteblivit. Utbildning av partners är alltså viktigt i många fall, men i längden vill Avensia gå ifrån att behöva hjälpa sina försäljningspartners med att komma igång. Målet är att Avensias försäljningspartners i längden ska bli så självständiga som möjligt. Ibland får Avensia även hjälpa sina partners med tekniken. I dessa fall får Avensia vara underkonsulter till sina partners, vilket är något Avensia vill undvika. Idag är Avensia för involverade i sina partners men detta är ett naturligt steg i utvecklingen. I Nordamerika fungerar framförallt Episerver, men även Microsoft, som försäljningspartners för Avensia Storefront. Robin Gustafsson uttryckte att Avensias partnernätverk inom Tyskland och USA funkar riktigt bra och är självgående i sin försäljning av Storefront.

Särredovisning av Storefront 2018?
Avensia funderar på att börja särredovisa Storefront under 2018. Anledningen till att man inte gjort detta hittills är att man inte vill släppa information till konkurrenter.

Kundfeedback
Kundfeedback gällande Storefront har varit bra även om det varit en del tekniska problem. Avensias partners som har velat implementera siterna helt själva har haft en del tekniska problem som Avensia har behövt hjälpa till med. Avensia håller utbildningar för dem men vissa partners har inte velat ha utbildningar. Enligt Robin finns det lite kvar att göra i paketeringen av Storefront, men kundfeedback har överlag varit bra.

SCOPE


Jag har tidigare funderat en del gällande Scope – något som Robin förklarade mycket utförligt. Scope är en paketering av ett antal frontend-ramverk som gör att en hemsida fungerar väldigt fort. Scope har också en större mängd av hemsidan lagrad i minnet, vilket gör att man som besökare av en Scope-hemsida kan åka genom exempelvis tunnlar, dvs. där det inte finns någon internetanslutning, och ändå ha en fungerande hemsida. Största vinsten är dock prestandan, dvs. snabbheten på hemsidan. Robin säger att han trodde att Avensia skulle ha cirka 6månaders försprång innan någon konkurrent kom upp med något liknande. Nu har det dock gått över ett år och det är fortfarande ingen konkurrent som lyckats leverera en liknande lösning. Robin uttrycker att detta har gett Avensia en stor edge i förhandlingar. Intäktsmodellen för Scope är att det är en initial avgift upfront och sedan en löpande licensavgift år efter, dock med lägre intäkter än för Storefront. Anledningen till att Scope inte kan rullas ut genom global partnerförsäljning likt Storefront är att Scope är för tekniskt komplex för att kunna paketeras på ett smidigt sätt.

Tack Robin för en mycket trevlig kväll!


Hur går era tankar kring Avensia?