Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

söndag 22 oktober 2017

Tankar om Amhult2 efter intressant Börssnack-tråd

Av Jesper Henrikson

Amhult2 har varit haft en riktig kräftgång under det senaste året. För drygt ett år sedan toppade aktien på 100kr och sedan dess har aktien tappat nästan 40%. Jag har tidigare skrivit om bolaget här och här.

Jag läste i helgen en intressant tråd på Börssnack om bolaget och jag tänkte skriva ned vad jag tar med mig från detta. 

Allmänt
Amhult2 har nyligen uppdaterat sin verksamhetsbeskrivning på hemsidan till följande:
”Amhult 2:s verksamhet består av fastighetsutveckling i egen regi, markförvärv, utveckling och förvaltning av hyresbostäder, kontor och kommersiella lokaler. Lokalerna är anpassade för både privata, kommunala och statliga hyresgäster och förvaltningar. Våra nuvarande hyresgäster för lokaler omfattar även restauranger, gym, friskvård, hotell och kontor. 
Vår långsiktiga strategi är förvaltning av de bostäder och lokaler som vi bebygger i totalentreprenad.

Bolaget har en avgiftsbelagd kölista till våra hyreslägenheter som omfattar flera hundra sökanden.

Vårt långsiktiga behov av mark för bebyggelse är täckt för lång tid framöver, och i motsats till flera fastighetsutvecklare på marknaden producerar vi inte bostadsrättslägenheter utan endast hyresrättslägenheter.”

En kommentar till detta är den avgiftsbelagda kölistan till hyreslägenheter som omfattar flera hundra sökanden. Detta känns betryggande.

Amhult – är området attraktivt och finns det ett överutbud av bostäder i området?
Konsensus verkar vara att Amhult är ett barnfamiljsområde. Intrycket är att Amhult inte är det mest attraktiva barnfamiljsområdet i Göteborgstrakten. Det är snarare de västra delarna av Göteborg som anses mest attraktiva. Även områden närmre staden, såsom Örgryte, Johannesberg och Krokslätt, anses vara mer premium än Amhult.

Bilden jag får är att området inte är superattraktivt sett till närheten till Göteborg, men desto mer attraktivt med närheten till jobb och hav. Hela området mellan hamnarna och runt Volvo (som ligger inom ett par kilometer från Amhult) håller på att bli logistikområde och därför kommer än mer arbetstillfällen att skapas lokalt.

Tillgången på bostäder i området är av stor betydelse. Överutbud skulle kunna leda till att Amhult2 måste sänka hyresnivån för att finna hyresgäster och det skulle då slå mot framtida förvaltningsresultat. Flera i tråden belyser att Torslanda i huvudsak är ett villaområde och att det därför finns en stor brist på lägenheter i området. Ett exempel är villaboende föräldrar i Torslanda som separerar och båda får ett behov av varsin lägenhet i området.

Substansvärdes- eller kassaflödescase?
Just nu skrivs spaltmeter i media om den skakiga bostadsmarknaden och att vi kan stå inför en bostadskrasch. Därför är det vettigt att se på en investering i Amhult2 som ett kassaflödes- snarare än ett substansvärdescase. Får vi en krasch på bostadsrättssidan påverkar det hyresrätter i relativt liten utsträckning. Folk måste bo och hyresrätter blir snarare attraktivare om bankerna begränsar utlåningen till köp av bostadsrätter.

När centrum är färdigställt har Amhult2 som mål att förvaltningsresultatet på eget kapital ska vara 8% per år och ambitionen är att dela ut 50% av vinsten. På en höft skulle man kunna tänka sig ett scenario med förvaltningsresultat på 70-80 MSEK - cirka 11-12 kronor per aktie, dvs en utdelning om 5,5-6 kr per aktie.

Bolagets största kostnader är naturligtvis byggkostnaderna. Sverige har idag dyrast byggkostnader i hela Europa (källa), vilket gör det svårt att tjäna pengar på nybyggda hyresrätter. En kraftig nedgång i bostadrättspriser skulle dock innebära en lugnare byggkonjunktur och därmed lägre byggpriser. Så länge man lyckas hyra ut sina bostäder skulle alltså kassaflödescaset bara stärkas av en avmattning på bostadsmarknaden. 

Avslutande ord
Amhult2 går fint som bolag och anledningen till bolagets kräftgång på börsen förklaras snarare av att aktien är "tråkig" än något mer fundamentalt. Jag har ökat mitt innehav i nedgången och kommer att fortsätta med detta ifall aktien sjunker ytterligare.

Vad har ni för tankar om aktien och bolaget?

fredag 20 oktober 2017

Våra tankar efter Avensias Q3 rapport

Av Max & Jesper Henrikson

Avensia släppte igår sin Q3-rapport och aktien föll 10% som konsekvens av ett sämre resultat än vad marknaden väntade sig. I detta inlägg gräver vi djupare i rapporten och vad vi uppfattar som viktigast att ta med sig.

Fokus för kvartalet har fortsatt legat på personaltillväxt. Avensia växer sin personalstyrka i ett ursinnigt tempo och bara under Q3 har man utökat antal anställda med 23% och under hela 2017 har samma siffra ökat med hela 52%. Den höga tillväxttakten ställer höga krav på bra introduktionsrutiner och på att rekryterna håller hög kvalité och passar in i företagskulturen. Vi hade inför Q3 räknat på att de nyanställda skulle debitera något lägre i timmen mot kund, samt ha något färre debiterbara timmar mot kund jämfört med "äldre" konsulter. Däremot hade vi underskattat behovet av internutbildning något. Dessutom hade vi underskattat hur många nya konsulter som skulle komma att börja under kvartalet. Avensia har nettoanställt 23 personer och utan att veta deras exakta personalomsättning får vi utgå från att de anställt upp emot 30 personer. De 3600 timmar som lagts på internutbildningar under kvartalet motsvarar då 3 heltidsveckor per nyanställd, eller 23% av kvartalet samtliga arbetstimmar. Nyanställningarna utgjorde totalt 23% av antalet anställda i kvartalet, så med en snabb uträkning uppskattar vi att internutbildningarna ”stal” drygt 5% av den totala möjliga nettoomsättningen (0,23*0,23).

Fem procentenheter hit eller dit är dock oviktigt på kvartalsbasis. Det viktiga i sammanhanget är att de nyanställda snabbt och smidigt blir utbildade till experter inom e-handel och kan debitera kundprojekten som just experter. Avensia ökade under kvartalet sin omsättning med 30% trots internutbildningarna och med den nya personalstyrkan är Avensia rustat för att driva på omsättningsökningen ytterligare i det viktiga fjärde kvartalet.

SCOPE-konceptet och Storefront anges vara starkt bidragande till de affärer som landats. Avensia uttrycker att en annan anledning är att kunderna uppfattar att Avensia verkligen är specialister inom e-handel, snarare än generalister som deras konkurrenter. Vi tror att Avensia är på god väg att göra detta till en vallgrav – något som vi gillar starkt.

Som vanligt är kommunikationen gällande nya Storefront-avtal mycket vag. Man skriver att ”kundkretsen i Sverige har utöktats”, vilket vi antar betyder att ett eller ett par Storefront-avtal har slutits i Sverige. Däremot nämns inga nya utländska avtal. Även om Q3 inte är något bra kvartal med tanke på semester är det i underkant mot våra förväntningar. Under kvartalet har två stycken nya Storefront-implementeringar rullats ut för B2C-företag i USA (Premier Designs, mode) och Nya Zeeland (Green Cross Health, apotekskedja). Detta är väldigt positivt då den tidigare kommunicerade utrullningen med LHD i Tyskland är av B2B-karaktär. Något som vi undrar här är angående Jean Couto Group i Kanada som arbetar B2C. Det är något oklart om detta inte har rullats ut än. Rätta oss ifall detta har kommunicerats…

På tal om Storefront nämner man även att man utbildat samarbetspartners på Episerver i Nordamerika inom sälj, vilket torde ge skjuts i försäljningen framöver. Som vi varit inne på förut lär försäljningen av Storefront bli exponentiell då större kundkrets och fler referenscase ökar trovärdigheten för produkten. Dessutom lär partners vara mer taggade på att implementera Storefront den tredje, fjärde och femte gången relativt den första då det tar ett tag par gånger för att bli riktigt duktig på implementeringen.

Man nämner i rapporten att andelen underkonsulter varit relativt stor, men minskande och planen är att minska denna andel ytterligare framöver.  

I stort sett tycker vi att temat för rapporten var väntat men expansionen går snabbare än vad vi trott. Marginalförbättringscaset finns kvar och vi får egentligen bara ytterligare hävstång genom den ökade omsättningen, men tillväxten innebär också att marginalförbättringarna skjuts på framtiden. För vår del gör detta dock inget då vi är långsiktiga ägare.

Det blir mer och mer tydligt att Avensia inte är vilken it-konsult som helst, utan experter på E-handel och vill man vara en expert på global nivå med förstklassiga produkter och tjänster krävs en stor organisation för att kunna ta sig an riktigt stora projekt. Vi stöttar därför tillväxtspåret till 100 % och vi tror att nischen mot e-handel kan göra Avensia något mindre känsliga mot lågkonjunkturer relativt generalister inom IT-konsulting, givet nödvändigheten för alla företag att anpassa sig till nya köpbeteenden.   


Vi tror och hoppas på att Avensias ledning har läget under kontroll och att man värnar om att upprätthålla den gemytliga och sköna företagskulturen som vi fått en uppfattning av finns på bolaget i dagsläget.

Vad är dina tankar om Avensia och om rapporten?

lördag 14 oktober 2017

Portföljuppdatering inför Q3 rapporterna

Portföljuppdatering, Max Henrikson 2017-10-14

Det är snart dags att syna det tredje kvartalet 2017 och inför rapporterna går jag igenom nuvarande innehav.

Så här ser portföljen ut just nu: 

Protector Forsikring                                         22%
Avensia                                                             16%
Amhult 2                                                           14%
Skue Sparebank                                                  9%
Sparebanken Sör                                                8%
RCI Hospitality Holdings Inc                            7%
Norwegian Finans Holding                                7%
Fidelity China Consumer A-Acc-USD              5%
Global X Uranium ETF                                     5%
Catena Media                                                     2%
Kontanter                                                            5%
Totalt                                                                              100%

Genomgång av innehaven

Mitt största innehav just nu är Protector Forsikring som vi skrivit om här, här och här. Detta norska försäkringsföretag växer med 20% årligen, värderas till P/E 17 och har en konkurrensfördel genom sina låga kostnader för att administrera försäkringsverksamheten. Jag har ett mycket stort förtroende för VD och storägare Sverre Bjerkeli och dessutom gynnas Protector av stigande räntor då en stor del av kundernas försäkringspremier, ”floaten” ligger investerat i olika räntepapper. 

Avensia som vi skrivit om här och här är också en grundpelare i portföljen och 16% av portföljen är i minsta laget. Dock har värderingen kommit upp med raketfart den senaste månaden och jag sålde av 1/5 av innehavet i veckan. P/E talet kommer snabbt sjunka för Avensia i och med att man växer supersnabbt och på sikt tror jag på stigande marginaler, men just nu värderas man till P/E 34 och Q3 som rapporteras nästa vecka är ett mycket litet kvartal för Avensia. Tillväxten på drygt 30% är såklart fantastisk, men de utökade personalkostnaderna dras man med även under Q3… 

Jag kan tänka mig att resultatet därför kommer göra många besvikna. Med det sagt har Avensia en fantastisk produkt som nu rullas ut globalt och bolaget går från klarhet till klarhet. Avensias tjänster och nu även produkter är ”hackorna och spadarna” när varenda butik tvingas gräva sitt guld online. Avensia är bäst i klassen i denna glödheta bransch och jag hoppas på att kunna köpa tillbaka mina aktier inom de närmsta månaderna så att innehavet återigen utgör >20% av portföljen.

Amhult 2, som vi skrivit om här och här har haft det riktigt tufft på börsen i år då oron för ökade räntor och för att fastighetsbubblan ska spricka har tilltagit, vilket även (enligt mig lite orättvist) straffat Amhult 2. Aktien är ner 27% bara i år och från att ha värderats med en premie mot substansvärdet kan man nu komma över denna lilla pärla med en rejäl substansrabatt. Aktien handlas nu till 95% av det egna kapitalet, men man har inte värderat upp beståndet sedan årsskiftet och när man gör det vid nästa årsskifte kommer substansvärdet återigen stiga. 

Bloggaren Investera Miljoner sammanställer substansvärdet bra här och givet hans estimat om ett nuvarande substansvärde om 75,5 landar vi i en substansrabatt på 16,5% vid en aktiekurs på 63 kr. Substansen är dock inte  huvudcaset för mig då Amhult 2 inte ämnar sälja de projekt man nu bygger. 

Planen framåt för Amhult 2 är att hyra ut och förvalta sina färdiga byggnader och hyresintäkterna kommer öka stabilt framåt. Många kommersiella kontrakt löper över årtionden och köerna till hyresrätterna är långa. Jag menar att Amhult 2 är översåld pga överdriven oro och det kan nog vara ett bra tillfälle att komma in även om jag i dagsläget är nöjd med min position. Kommer värderingen ner ytterligare kan jag dock tänka mig att öka på positionen ytterligare.

Skue Sparebank och Sparebanken Sör ser jag egentligen som ett gemensamt innehav om 17% och de ger ett stabiliserande värdeinslag i min portfölj då båda dessa små norska sparbanker handlas till mycket låga P/B-multiplar och bra direktavkastning. Här händer det inte mycket över kvartalen, men mitt case de senaste två åren har varit att räntenettot ska förbättras med stigande räntor och på längre sikt finns det stora möjligheter för uppköp och strukturaffärer i den Norska bankvärlden som är extremt fragmenterad jämfört med situationen i Sverige.

RCI Hospitality Holdings (RICK) är ett superspännande (ful)case som Värdepappret skrev om i slutet av sommaren. Bolaget köper upp små lokala strippklubbar (ja ni läste rätt – strippklubar) i USA till riktigt låga multiplar. Man höjer kvalitén på sina inköpta klubbar så att de blir "rumsrena", samtidigt som inköp och management centraliseras och effektiviseras. Dessutom finns en inbyggd vallgrav då ”tillstånden” tillhör själva byggnaderna som klubbarna drivs i och det ges i många delstater inte ut fler sådana tillstånd. Det rör sig alltså om ett seriöst bolag med en sunkig, men lukrativ business. Dessutom satsar man nu på en restaurangkedja vid namn Bombshells, som liknar Hooters och konceptet med militärtema och lättklädda servitriser verkar än så länge gå hem i staterna. För detta betalar man P/E 26, men i E som i Earnings bakar man in en hög avskrivningstakt på de klubbar man köpt. Det fria kassaflödet är i princip dubbelt så högt som deras earnings, så priset genom det fria kassaflödet (P/FCF) ligger runt 13.

Norwegian Finans Holding (NOFI) tillhandahåller framförallt kreditkort och konsumentlån och växer mycket snabbt. Bloggen Småbolag och Undantag har gjort en mycket bra genomgång om detta case och efter att ha läst in mig i caset köpte även jag en mindre stek, som nu vuxit till 7% av väskan.  NOFI växer i en rasande fart och har en mycket hög automatisering, vilket gör att kostnaderna hålls nere och lönsamhet uppnås snabbt efter att man går in i nya marknader. Dessutom får man mycket gratis marknadsföring genom Flygbolaget Norwegian, som för övrigt fortfarande äger 1/5 av bolaget efter att ha knoppat av NOFI för ett drygt år sedan. NOFI värderas enligt börsdata till P/E 14 runt 100-lappen och så länge inte kreditförlusterna skjuter i höjden har man en lysande framtid framför sig. Jag är själv kund i NOFI och kreditkortet är fantastiskt om man som mig gillar att flyga med Norwegian, då man kan använda sin bonus där och därmed få ett par ”gratisflights” varje år.

Fidelity China Consumer är min enda fond och det är ett spel på den växande kinesiska medelklassen konsumerar mer i takt med att Kina ställer om sin ekonomi från produktion och export till inhemsk konsumtion. Marknaden är enorm och det känns dumt att inte ha en liten stake.

Global X Uranium ETF är ett spel på att uranpriset ska vända upp efter 10 svåra år. Priset toppade ur på drygt 130 USD 2007 och ligger idag på runt 20 USD efter 10 års nedgång. Man ska inte fånga fallande knivar, men i detta fall har vi en obalans mellan utbud och efterfrågan där priset på sikt (enligt min analys) borde gå upp. Jag ligger själv back 30% sedan jag köpte vid inledningen av året men jag tror fortsatt på långsiktigt stigande uranpriser - den snabba utvecklingen av förnyelsebar energi till trots. 

Catena Media är mitt senaste inköp då jag köpte en första liten post nu i veckan. Jesper skrev om Catena Media här och efter en stormig månad med fallande aktiekurs och en sparkad VD kom det ett par insiderköp i förra veckan och jag kände därför att det var läge att börja bygga upp en bevakningspost. I takt med att jag lär mig mer om detta snabbväxande bolag hoppas jag på att kunna fortsätta bygga upp en riktig position, men jag vill som sagt sätta mig in på riktigt först.

Kontanterna i portföljen kommer från försäljningen av Avensia, och jag har som ambition att köpa tillbaka dessa aktier inom kort.

Valutarisk

Det som kanske sticker ut med min portfölj är att endast 37% är i svenska kronor och den starka kronan under det senaste året har inneburit en motvind för min portfölj. Det har råkat bli så då jag hittat många bra case i Norge (46%) och en del bolag/fonder som handlas i USD (17%). Jag är medveten om risken, men jag gillar mina norska innehav, så jag accepterar valutarisken. Hittar jag bra svenska case köper jag gärna det framöver, men generellt tycker jag att haussen varit extra stor i Sverige och värderingarna speglar detta.

Pengar in i portföljen

Jag har under det senaste året upprätthållit en hög sparkvot och pengarna har sen årsskiftet framförallt gått in på sparkontot, snarare än till portföljen.

Jag känner som många andra att vi är långt komna i cykeln, men eftersom jag fortfarande är ung och har få fasta utgifter kan jag snabbt spara ihop en stor summa pengar i relation till min portfölj. På ett år kan jag därför i princip spara ihop en position som motsvarar 20-30% av min nuvarande portfölj och jag känner därför att jag kan ta ner min totala exponering mot börsen utan att för den sakens skull sälja av några innehav. Snarare så koncentrerar jag portföljen kring mina bästa case istället för att köpa till exempel index.  

Branschfördelning

Som ni kanske noterat har jag varken innehav, eller fonder med innehav inom verkstad/ industri, vilket innebär att min portfölj stundvis är ganska okorrelerad med den svenska börsen. Egentligen skulle jag gärna gått in i t. ex. Investor för att få en exponering, men värderingarna är som sagt höga jag har valt att avvakta. Vid en framtida krasch är Investor ett typexempel på ett bolag jag gärna kompletterar portföljen med – då gärna med en fin substansrabatt.   

Hela 46% av portföljen ligger inom Bank och Försäkring och dessutom är alla dessa innehav norska. Innehaven är dock relativt olika även om de ligger inom samma ”bransch” och jag tror som sagt på höjda finansnetton för bankerna och ökade ränteintäkter för försäkringsbolagen.

Portföljutveckling
I skrivande stund är portföljen upp 6,5 % i år och laggar därför de flesta svenska index. Amhult 2, min Uran ETF, samt en stark svensk krona har varit de största sänkena. Jag är dock nöjd med min size i alla mina nuvarande innehav och jag ser fram emot rapporterna som börjar trilla in nästa vecka!
   

Har ni kommentarer på innehaven eller förslag på nya så tar jag gärna emot dessa!