Inlägg

Visar inlägg från 2017

MeMyself AB – Årsredovisning 2017

Bild
Skrivet av Max Henrikson 2017-12-28 VD har ordet Tillbakablickande 2017 blev ett händelserikt år, med flytt från London till Stockholm, ny roll på jobbet och köp av lägenhet. På det stora hela var 2017 ett riktigt bra år, framförallt privat och jobbmässigt! Dessvärre har det blivit mindre tid över till investeringar och bloggande, men jag har tagit ikapp en del nu under mellandagarna, när jag och brorsan snackat investeringar och bloggat dagarna i ända. Årets resultat landar på 210 288 kr (96 523) vilket är en vinsttillväxt på 118% och det är jag riktigt nöjd med. Det fina resultatet härstammar framförallt från sparande; sparkvoten från den löpande verksamheten för helåret blev hela 37% (FCF/Intäkter) och om man inkluderar amorteringar blev det ännu lite bättre. Dessutom har jag haft ett par ”one offs” i form av intäkter och uteblivna kostnader. Under den sena våren och sommaren lånade jag och min sambo en t. ex lägenhet av en anhörig och betalade 0kr i hyra. Följaktli

Analys Wise Group

Bild
Av Jesper Henrikson På senaste tiden har jag tittat en del på Wise Group. Bolaget förefaller billigt med ett P/E-tal på 13,3 och en årlig omsättningstillväxt sedan 2012 på 12%. Marginalerna har dock inte hängt med då bolaget år 2012 hade en rörelsemarginal på 7,2%, jämfört med 5,6% på rullande 12månaders basis. Wise Group har tre stycken segment, varav ett lär vara superkänsligt för konjunktursvängningar (Rekrytering & Konsultuthyrning), ett som är medelkänsligt (HR-konsulting & Ledarskapsutveckling) och ett som inte bör vara konjunkturkänsligt alls (Digitala HR-tjänster, DHR). Nedan följer en överblick för hur fördelningen ser ut för intäkter och rörelseresultat för respektive segment. Som synes nedan står DHR för endast 16% av intäkterna men för hela 26% av rörelseresultatet, dvs denna el har högre marginaler än de två övriga segmenten. Egentligen är det DHR som gör att en investering i Wise Group skulle kunna vara intressant. Såhär beskriver bolaget

Uppdatering Pandora

Bild
Av Jesper Henrikson Bakgrund I mars skrev jag en analys av Pandora . Sedan dess har nio månader gått och aktien har haft en mycket negativ utveckling på den danska börsen. Mitt första inköp skedde till en kurs på 850 DKK och för en månad sedan var kursen nere så lågt som på 550 DKK, ett prisfall på 36 %. Nu är kursen uppe på 665 DKK, men oavsett tycker marknaden verkligen inte om Pandora för tillfället. Syftet med detta inlägg är att kartlägga vad som faktiskt skett med den underliggande verksamheten för att på så sätt kunna utvärdera hur jag ska agera framåt. Analysen som jag skrev i mars var baserad på finansiell data fram till och med Q4 2016. Sedan dess har alltså tre stycken kvartalsrapporter kommit och dessutom har en stor oro för ”butiksdöden”, framförallt i USA men även globalt, spridit sig. Detta har lett till nuvarande nyckeltal: Nyckeltal rullande 12 månader Kurs: DKK 665 P/E: 12,6 EV/EBITDA: 10,7 För att se huruvida ovanstående rätt låga nyckeltal är ri