Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

söndag 22 april 2018

Att värdera bolag och få ett övertag på marknaden


Av: Jesper Henrikson

Jag har under en tid sysslat med aktieanalyser i hopp om att få ett övertag på marknaden och på så sätt kunna nå en överavkastning. Jag har, som jag har skrivit om här, inspirerats av flera olika bloggare, twitterprofiler och finansböcker som var och en på sitt sätt hjälpt mig förbättra min egen analysprocess. I många fall kan jag tycka att fundamentalanalyser ofta görs lite omständliga, i alla fall för att göra investeringscaset så tydligt som möjligt. Framförallt om man är hyfsat ny på aktieanalys är det skönt att veta vart man ska börja.

På sistone har jag börjat följa NemCap på twitter och hittade så småningom även till hans blogg; nemcap.se. Devisen som han använder är mycket enkel; man ska inte behöva trixa fram och tillbaka i olika excelsnurror för att en aktie ska vara köpvärd. Det ska räcka med en simpel tes som gör en aktie mycket undervärderad. När jag sedan läste ”Common Stocks & Common Sense” blev det väldigt tydligt hur författaren, Edgar Wachenheim, gång på gång använt sig av samma simpla metodik för att nå en kraftig överavkastning under många år.

Övertaget på marknaden som varje investerare har möjlighet att dra nytta av är kort och gott långsiktighet. Marknaden ser överlag 2-3 kvartal framåt och ifall du kan analysera vad som ska hända längre fram än så, säg 2-3år, får du en fördel.

Men det här med långsiktighet har man hört förr, men som med så mycket annat behöver man applicera det för att det ska ge någon effekt.

Vad innebär då ”bolagets utveckling under 2-3år framåt” och vad gör man sedan? Kort och gott så inkluderar jag två saker i ”bolagets utveckling”: tillväxt och marginal. Efter att ha analyserat dessa sätter jag en multipel på bolaget och utifrån denna se vad bolaget borde vara värt om 1,5-2,5år (eftersom marknaden tar ut händelser som ligger 2-3 kvartal framåt i förskott). Viktigt här är att vara konservativ i sina antaganden. Slutligen återstår bara att subtrahera nettoskulden från värdet.

För en bra analys av en aktie behöver du alltså ta reda på 4st saker:
 1. Tillväxt – Hur kommer bolagets tillväxt att se ut under nästkommande 2-3 år?
 2. Marginal – Hur kommer bolagets EBIT-, EBITDA eller vinstmarginal utvecklas under nästkommande 2-3 år?
 3. Multipel – Vad är en rimlig multipel att sätta på ett bolag med den historik som jag förmodar att bolaget har om 2-3 år?
 4. Nettoskuld

Efter själva strukturen för analysen gäller det att veta vad som påverkar de olika delarna. Följande frågor för varje del ställer jag mig själv för att sedan komma fram till ett estimat:

Tillväxt
 • Hur konjunkturkänsligt är bolaget?
 • Hur har bolagets tillväxt sett ut senaste 5 åren?
 • Vilka makrotrender driver positiv/ negativ tillväxt?
  • Vilken tillväxt förväntas branschen som helhet ha?
  • Förväntas bolaget växa snabbare eller långsammare än marknaden som helhet?
 • Förväntas bolaget avyttra någon del eller köpa andra bolag framöver?

Marginal
 • Vad är bolagets och dess konkurrenters nuvarande marginaler?
  • Vad beror skillnaden på och är skillnaden uthållig?
 • Har bolaget någon kostnad i dagsläget som om 2-3 år kommer att vara normaliserad?
  • Hur kommer detta påverka marginalen?
 • Hur skalbar är affärsmodellen – dvs hur skulle bolagets rörelsemarginal påverkas av ökade eller minskade intäkter?
 • Hur ser ”pricing power” ut?
  • Är kunderna mer beroende av företaget eller vice versa?
  • Har bolaget någon vallgrav som hindrar prispress?

Multipel
 • Har företaget några vallgravar?
  • Hur djupa och breda är dessa?
 • Hur stor del av intäkterna är återkommande, såsom licensintäkter?
 • Hur ser framtida tillväxt ut?
 • Det genomsnittliga börsnoterade bolaget handlas över tid till omkring P/E 15 – hur bör företaget värderas relativt detta?
Nettoskuld
Subtrahera nettoskulden från värdet.

Innan en investering sker är det viktigt att ställa sig frågan om vad som kan hända som kan påverka värderingen negativt. Tack för bra input av Patrik Wahlen från Volati här.

Detta är ungefär så en aktieanalys ser ut för mig. Hur går era tankar kring detta?