Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

onsdag 26 juli 2017

Protector Forsikring – uppdatering efter Q2 2017

Skrivet av Max Henrikson 2017-07-26

Jag ser mycket possitivt på Protector och Risk/Reward ser enligt mig mycket bra ut.
 • P/E 15
 • 20% omsättningstillväxt
 • Kostnadsfördelar + kultur utgör en vallgrav
 • Vinnare på högre räntor

Tidigare i Juli presenterade Protector en mycket fin Q2a med 23% i omsättnings(GWP)tillväxt. Vinsten landade på 170 MNOK mot 250 MNOK motsvarande period 2016, men försämringen berodde framförallt på att investeringsportföljen gick extremt bra under det andra kvartalet 2016.

Nyckeltal

Net Combined Ratio kom in på imponerande 90.7% (93,7%) men nyckeltalet kommer enligt VD ligga högre under Q3 och Q4 pga bokföringstekniska parametrar. Guidningen kvarstår på en net combined ratio om 92% på helåret.

Cost Ration i kvartalet låg på 7.5% (5.1%), men även här bekräftar man tidigare komunicerade mål på helåret om <7%, så denna ratio bör komma ner något under 7 i kommande kvartal.

GWP-tillväxten upprepas också bli 20% på helåret. Tillväxten kommer dock annorlunda gentemot 2016. I Q1 var GWP tillväxten 9%, i Q2 var den 23% och den ska enligt VDs utsago bli betygligt högre under Q3. På helåret upprepar man alltså tidigare komunicerade mål om 20% vilket är mkt bra och inger förtroende.

Greenfell Tower.

I Q2 rapporten uppmärksammade man speciellt incidenten i Grenfell Tower, ett höghus som var försäkrat genom Protector då tornet ägs av RBKC, (Londonkommunen Kensington & Chelsea) som försäkrat sig genom Protector. Incidenten syns i  måttet Combined Ratio, som nu blev skyhöga 144% (95%), men som aktieägare blev jag mycket lättad över att byggnaden var återförsäkrad till en mycket hög grad och Net Combined Ratio (efter återförsäkringar) kom in på fina 90.7%. VD Sverre klargjorde dessutom under telefonkonferen att man tagit alla kostander i relation till olyckan i Q2an och att man inte räknar med att fler kostnader i relation till detta ska dyka upp framöver. Hela händelseförloppet och hur man hanterat krisen uppvisades i detalj i kvartalspresentationen (https://www.protectorforsikring.no/#!/om-protector/investor-relation/55) under "Presentations" och är både transparant och förtroendeingivande. 

Danmark.

Vidare har Protector fortfarande lönsamhetsproblem i DK, men situationen på väg att klaras upp då man höjt priser i problemområden. Detta syns bland attnat på omsättningstappet på 29%, samt den mycket låga förnyelsegraden bland befintliga kunder om 34%. En majoritet av de gamla olönsamma kunderna försvinner alltså när det är dags att förnya till nya premier.

För att sätta DK i relation så omsatte man i Q2 1 MNOK i DK, vilket ska jämföras mot 204 MNOK i SWE, 512 MNOK i NO och 141(!!!) MNOK i UK.

Ny ledning börjar nu i sommar i DK och förhopningsvis kan vi lägga detta orosmoln bakom oss och blicka framåt mot återupptagen lönsam tillväxt i DK.

Storbritanien.

Att omsättningen i UK under kvartalat var 141 MNOK (10 MNOK) överträffar med råge mina, och förmodligen även Protectors initiala förväntningar. Intåget i UK är verkligen grymt imponerande och bådar gott inför fortatt expansion.

Ränteskyddad intjäning.

Blickar vi framåt så har jag stort förtroende för att Protector kan förtsätta växa med 20% lönsam tillväxt i flera år till. Dessutom har räntorna börjat vända uppåt och detta påverkar Protectors investeringsverksamhet positivt.

Intjäningen i protector kommer som bekant från två ben, försäkringsverksamheten (Technical result) och från investeringsverksamheten (Non-technical result) och sedan 2013 har 55% härstammat från Non Technical intjäning. Se nedan indelat i kvartal.Andelen av investeringsportföljen som ligger i aktier / räntor varierar över tid och just nu har man 70% i räntepapper och obligationer och 17% i aktier. I ett nollränteklimat tjänar man dessvärre inte så mycket pengar på räntedelen. Högre räntor sätter press på bolag med mycket lån, men i protectors fall är förhållandet det motsatta – högre räntor är positivt och i relation till övriga aktiemarkanden är det MYCKET positivt.

Avslutningsvis.

Med ett P/E tal på 15 (rullande 12) vid en börskurs på 75.5 NOK anser jag Protector mycket attraktivt värderad givet den fina tillväxten och skyddet mot högre räntor. Det finns alltså en mycket god uppsida och en begränsad nedsida... R/R i Protector är mycket bra med andra ord. En risk är att Protector historiskt har slagit index med råge med sin aktieportfölj och vi kan inte förvänta oss samma överavkastning i framtiden. ”Risken” är alltså att avkastningen på aktiedelen blir lägre framöver än vad vi vant oss vid, men detta bör mer än kompenseras om genom högre räntor då denna del är mer än 4 ggr större än aktieportföljen.  

Jag har köpt fler aktier under våren, senast på rapportdagen och bolaget är numera min största posse om drygt 19%. tisdag 25 juli 2017

Kommentar till Avensia Q2 2017

Av Jesper Henrikson

Igår rapporterade ett av mina tyngsta innehav – Avensia, som vi tidigare analyserat här och här. I mina ögon var rapporten väldigt positiv för de som sitter med Avensia som ett långsiktigt innehav. För de som ser på Avensia som ett mer kortsiktigt innehav förstår jag en mer kortsiktig frustration över att lönsamheten inte kommer så snabbt som man kan ha hoppats på.

Här följer höjdpunkterna från rapporten:
 • Omsättningen steg med hela 36% - den högsta procentuella tillväxten bolaget rapporterat under dess resa på börsen.


 • Bolagets kundportfölj blir alltmer väldiversifierad och under kvartalet har Avensia levererat rådgivningstjänster till kunder i såväl Australien, Asien och Europa. • En högre andel underkonsulter användes eftersom man inte kunde tillgodose all efterfrågan från kunder. Om man tittar i nedanstående graf ser man dock att kostnader för underkonsulter i förhållande till omsättning inte ligger på en särskilt hög nivå om man jämför med hur det ser ut historiskt. Däremot ger detta en bild av att det finns utrymme för lönsamhetsförbättringar om man kan lyckas stabilisera sig på en lägre nivå av kostnader för underkonsulter.


  Även om man behövde använda sig av många underkonsulter var dessa kostnader endast höga relativt omsättning om man jämför med de två senaste kvartalen. • För att möta den höga efterfrågan var rekryteringstakten var väldigt hög och Avensia ökade antalet anställda med hela 12st, från 95st till 107st i kvartalets slut.
  Under det senaste halvåret har antalet anställda ökat med nästan 25%. • Lönsamheten var låg och rörelsemarginalen landade endast på 5,2%. Detta berodde helt enkelt på den högre andelen underkonsulter, samt den höga rekryteringstakten som gör att nya konsulter endast initialt bär kostnader i form av utbildning och träning.


  Höga kostnader för personal och för underkonsulter drog ned kvartalets lönsamhet. • Kassaflödet var negativt även om man bortser från den utdelning som avyttrades under kvartalets gång. Detta är inte något som jag tycker är särskilt konstigt eftersom kunder kan vara sena med betalningar. Dessutom var kassaflödet i Q1 betydligt starkare än resultatet för samma kvartal var. Därför anser jag att det bara är att acceptera att kassaflödet är lite slagit, men att detta säkerligen kommer att stabiliseras i takt med att bolaget växer.
 • Avensia Storefront löper på fint och bolaget beskriver att man skrivit avtal med svenska kunder, dvs minst två stycken nya kunder.

  Hittills har Avensia ackumulerat minst 11st Storefront-kunder.   
 • Avensias partner Episerver kommer att börja sälja Avensia Storefront under eget varumärke i Nordamerika. Detta är en väldigt positiv nyhet för Avensia då man tidigare kommunicerat att man upplever en stark efterfrågan därifrån men att man ändå inte haft varken någon egen återförsäljare eller egen försäljning i regionen.Avslutningsvis tycker jag att rapporten känns väldigt positiv och jag gillar framförallt att bolaget drivs långsiktigt med fokus på tillväxt och rekrytering istället för högre marginaler i det korta perspektivet. Dessutom är det en styrka att Avensia lyckats rekrytera så många nya på så kort tid, något som får ses som ett tecken på ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Vad tyckte ni om Avensias Q2-rapport?