Om oss

Vi är två bröder som har ett stort aktieintresse gemensamt och bloggen är tänkt vara en mötesplats där vi kan samla och diskutera idéer. Ni hittar oss även på Twitter: @maxhenrikson2 @jesperhenrikson

lördag 31 december 2016

Utvärdering av börsåret 2016

Skrivet av Max Henrikson 31/12/2016

2016 blev i det stora hela ett ganska dåligt, eller i vart fall mediokert investeringsår för mig. Jag har avkastat 6.32 % på alla konton, eller 38 700 kr.

Jag inledde året katastrofalt och var ner 20% på redan den sista Februari. Mer om lärdomarna från min detta senare. Jag var dock inte fullinvesterad vid denna tidpunkt och jag fyllde på Avanzadepåerna rejält under våren, så mina 38 700 kr i avkastning motsvarar snarare en uppgång på 10 - 12%. 

Idag är det sammanlagda värdet av mina Avanzadepåer 403 000 kr och en viktig milstolpe för mig var att komma över 400 000 kr. Dyrt boende och dyra levnadskostnader i London har gjort det svårt att upprätthålla en bra sparkvot som under året har legat strax under 15%, men jag hoppas på att öka denna kvot under 2017.

Även om avkastningen under året varit sämre än jag hade hoppas på har jag lärt mig desto mer. Jag har jobbat på at bli mer långsiktig och hålla fast vid mina case under längre tid. Bloggandet är en viktig del i detta och jag har under sommaren/hösten påbörjat arbetet med att koncentrera portföljen till de innehav jag verkligen tror på.

Nedan följer mitt år i relation till OMXS30, som jag gick om på mållinjen, men detta är ett index utan utdelningar och inklusive utdelningar hamnar jag strax under index.Den största lärdomen tar jag med mig från 2016 är mitt totala misslyckande i Vardia, där jag gick in för tungt initialt och dessutom snittade ner mig inför den årsrapport som kom den 28 Februari. Till slut satt jag med en kollosal position på >20% av portföljen och höll tummarna natten till rapporten. Jag hade conviction i att väret på kundstocken i Vardia (Numera Insr Insurance Group) utgjorde ett golv för aktien och att det fanns en enorm potential på uppsidan om rapporten föll väl ut. Så blev inte fallet och aktien störtdök ytterligare 30% på dagen.

Nedan följer en screenshot på min vår i Vardia och jag måste erkänna att jag får lätt ångest av att titta på denna graf, inklusive mina agerande. Totalt mer än halverades värdet I Vardia Från Januari till Mars och när jag till slut kom ur aktien var min portfölj ner 20% och index låg samtidigt på – 5%.

Följande lärdomar tar jag med mig:

1.       Överanalysera inte värdet på en tillgång (och var aldrig 100% säker på att du har rätt)
2.       Ha respekt för att turn around case kanske aldrig vänder
3.       Undvik företag som inte ännu visar vinster (eller kräv rabatt för detta)

Efter min ”Vardia-incident” har portföljerna utvecklats bättre och nedan följer utvecklingen post Vardia.

Jag nämnde inledningsvis att jag under sommar och höst aktivt har försökt skala upp mina bästa case och dra ner på antalet innehav. Jag vill gärna ligga runt 12 innehav och det har väl gått sådär med att skala bort alla mindre innehav. Jag har dock kommit en bit på vägen och mina 6 största innehav utgör nu 60 % av portföljen. Jag hoppas kunna fortsätta med att antingen sälja av eller skala upp mindre innehav så att jag känner att jag har 100% koll på alla innehav inför rapporter mm. Problemet jag upplever just nu är att mycket har blivit dyrt på den svenska börsen. Samtidigt är kronan nedpressad vilket gör det svårare att fyndköpa utomlands.

Nedan följer min förtfölj per den 31/12/2016


Här kommer en kommentar om mina största innehav:

Värderingen på Avensia har kommit upp rejält, men jag tror fortsatt på caset och inväntar spänt årsrapporten där jag hoppas på att få se en fingervisning av hur det går för licensintäkterna för Avansia Storefront.

Även Nilörngruppen har värderats upp en bit, men ett P/E tal på 15 för rullande 12 är inte skrämmande givet bolagets tillväxt och kvalité. Listbytet under 2017 bör dessutom leda till ökat intresse och inflöde av kapital.

Mina norska sparebanker: Skue och Sör, är båda både kvalitativa banker med låga kostnader i förhållande till intäkterna. Dessutom är de mycket billiga sett till både P/E och P/B. De har båda en mycket fin DA på 5-6% och när räntorna tickar uppåt bör man uppnå ännu bättre räntemarginaler.

Protector har tagit stryk i höst, men jag har en stark conviction till detta case och jag siktar på att att öka mitt innehav ytterligare inom det närmsta halvåret.

Avanza Zero är ett spel på att en svag krona och ska gynna verkstad. Samtidigt får jag bankerna som är i en stigande trend.  

Byggmax har haft ett dåligt år på börsen och man har under året jobbat i ROT-motvind, men bolaget är numera hyfast billigt och jag tycker man ligger bra positionerade för en digitalisering och tjänstefiering av byggmaterialbranschen.

Novo Nordisk köpte jag "på dippen" i höstas, men jag gick tyvärr in för tidigt och ligger för närvarande back nästan 20%. Kring dessa nivåer är bolaget dock billigt och som vanligt har marknaden överreagerat. Hade det inte varit för den svaga kronan hade jag kunnat tänka mig att köpa mer. 

Någon mer i läsarflödet som brände sig på Vardia eller har ni någon allmän input?


God avkastning 2017! 

söndag 18 december 2016

Portföljuppdatering

Av Jesper Henrikson

Vid bloggens uppstart gjorde jag ett kort inlägg om hur min portfölj ser ut. Då var portföljen ganska diversifierad och antalet bolag i portföljen var cirka 20st.

Senaste året, i takt med att jag gjort djupare analyser, har jag vågat gå in tyngre i de bolag som jag tror extra mycket på. Detta har varit en väldigt lyckad strategi och jag känner att jag vill gå mer och mer emot denna strategi, dvs att äga ett färre antal bolag som jag tror riktigt mycket på. Detta har resulterat i en liten utrensning för att öka i mina favoritinnehav.

Detta har lett till att jag har ökat i Protector, Amhult 2 och Nilörngruppen, samt köpt Skue Sparebank och Moberg Pharma. I takt med att Sparebanken Sør har blivit något mer rimligt värderad har jag hyvlat något i den positionen, något som jag även gjort i DAB. Dessutom vill jag bli av med min position i Solteq. Vidare ligger en ökning i Skue och Zalaris nära till hands.

Nuvarande portfölj ser ut på följande vis:

måndag 5 december 2016

Analys: Amhult 2

Av: Jesper Henrikson

Aktiekurs: 81 kr
Börsvärde: 555 Mkr
Eget kapital per aktie: 70,9kr
P/B: 1,14

Amhult 2 är ett utvecklings- och förvaltningsföretag inom fastighetssektorn och värderas idag precis över drygt 1,14 gånger eget kapital. Under nästkommande 5 år kommer man bygga klart de resterande delarna av den detaljplan man nu betar av. Kassaflöden har redan börjat rulla in från den färdigställda tredjedelen och när allt är klart räknar man med ett uppnå en räntabilitet be det egna kapitalet på 8 % genom att hyra ut bostäder, kontors- och butiksytor. Givet Amhult 2:s bevisade förmåga att växa det egna kapitalet genom kostnadseffektivt färdigställande av bostäder och andra byggnader tror jag att man kan växa det egna kapitalet med 150 % till 2021. Denna av det egna kapitalet på 5 år motsvarar 20 % värdetillväxt om året och då får man en eventuell värdeökning av befintligt bestånd som en option på köpet.

Om bolaget
Amhult 2 är ett fastighetsbolag som prospekterar, bygger och förvaltar 44.000m2 mark i Amhult (Torslanda), 1,5mil norr om Göteborg. År 2011 klubbades detaljplanen igenom för Amhult Centrum. Denna delades in i två delar, etapp I och etapp II. Den första etappen är redan avklarad och nu genomför man alltså etapp II. Bolaget har som första mål att bebygga fastigheterna i Amhult Centrum. I detta inkluderas byggande av både boende och kommersiella lokaler. Därefter är det sagt att man successivt ska förvärva och utveckla nya byggnadsprojekt i närområdet. Amhult 2 har alltså inte som mål att prospektera mark för att sedan sälja den, utan istället vill man förvalta det fina läget man har genom att istället bygga hyresrätter.

Amhult 2 har en tydligt uttalad vision, som enligt mig ger intrycket av att den snabba expansionen av området bara har börjat. Visionen för bolaget är att i första hand, efter antagen detaljplan, inom en femårsperiod, dvs år 2021, färdigställt byggnations projektet Amhult Centrum etapp II, samt därefter vara en av huvudaktörerna i Torslanda avseende förvaltning och uthyrning av kommersiella lokaler och bostäder. 

Tillväxt i företaget skall skapas genom att bebygga befintlig mark i Torslanda kostnads-effektivt, genom väl projekterad och styrd byggnation. Detta genomförs genom att arbeta med kostnadsstyrning i alla delar från projektering till genomförande med bibehållen hög kvalité. Tillväxt skall även skapas genom förvärv av mark samt fastigheter i Torslanda som kan skapa värdetillväxt genom att varje fastighets egna förutsättningar tas tillvara och utvecklas med kvalitet och ekonomiskt fokus i centrum. 

Det långsiktiga finansiella målet för bolaget är att ha en avkastning på eget kapital (ROE) på 8 procent Detta avser dock målet för bolaget när hela etapp II är genomförd. Dvs ROE vid år 2021 ska vara 8 procent. Knäckfrågan blir då vad värdet av det egna kapitalet kommer att vara vid denna tidpunkt. Sedan detaljplanen för Amhult 2 blev klar har dock värdet på det egna kapitalet ökat i rask takt.

De senaste tre åren har det egna kapitalet vuxit med 27,5%, 13,5% respektive 11,9%.

Bolaget är alltså inne i en riktigt bra fas och sedan man färdigställde kvarteren Stridsflyget och Radarflyget under våren 2016 har man gått med vinst. Kan man fortsätta bygga i en snabb takt till samma höga kvalitet som man hittills lyckats göra skulle Amhult 2 vara en intressant investering. För att detta ska vara möjligt måste dock bolaget ha tillräckligt mycket kvar att bygga, och det är verkligen något som man har. Ställer man det som är byggt i dagsläget i relation till vad som skall komma att byggas ser det väldigt bra ut, vilket gör att jag tror att man fortsatt kommer att kunna växa det egna kapitalet.

Kvarteren
Amhult Centrum.

Amhult 2 har hittills bara utnyttjat cirka en tredjedel av den totala ytan som man hittills fått bygglov på.


Amhult 2 kommer dock inte sluta bygga när man är klara med Amhult Centrum. Bolaget meddelade ganska nyligen att man inlett ett samarbete med Lysevägens Bostads AB, vilket innebär att man kommer få möjligheter till ytterligare förvärv av mark på Skogens Gård i Torslanda. Amhult 2 menar att man har planer på att utveckla detta till nästa stora byggprojekt.

Vidare finansiering
För att slutföra byggandet av Amhult Centrum etapp II har bolaget beräknat att investeringar på 1000 miljoner kronor kommer att behövas. Detta ska finansieras med hjälp av en nyemission, som pågår just nu, samt via banklån. Man har satt upp ett mål om att inte överstiga en belåningsgrad på 60 procent.

Genom försäljning av ytterligare bostadsrätter skulle återstoden av byggandet av Amhult 2 kunna finansieras. Styrelsen har dock som strategi att vara återhållsamma med utförsäljningen av bostadsrätter då den bedömer att det kommer att finnas en stor efterfrågan på hyresrätter framöver, och att bolaget därigenom på sikt kommer att ha en bättre intjäning. Amhult 2 har i dagsläget, efter den pågående nyemissionen, ett beräknat låneutrymme om 500 miljoner kronor, med hänsyn taget till belåningsgraden.

Värdering
I dagsläget värderas Amhult 2 till 1,14 gånger eget kapital, något som är lågt om man jämför med andra svenska fastighetsbolag. Överlag värderas svenska fastighetsbolag till någonstans mellan 1,2 och 1,5 gånger det egna kapitalet. Det är dock få av de övriga svenska fastighetsbolagen som likt Amhult 2 är inne i en väldigt expansiv fas.

Att Amhult 2 värderas till något över eget kapital antyder att det är rimligt värderat, men säger ingenting om hur utvecklingen av det egna kapitalet kommer att vara i framtiden. För att få en aning om detta gör jag nedan några antaganden och beräkningar.

Antagande 1:
Sedan slutet av 2013 har man lyckats öka det egna kapitalet med cirka 32kr. Detta har skett genom att bebygga ungefär en tredjedel utav den totala ytan. Om vi antar att detta kan vara en fingervisning av hur utvecklingen kan komma att se ut, så bör det egna kapitalet värderas till ca 145kr år 2021.

Antagande 2:
Bolaget har även kommunicerat att byggandet av Amhult Centrum etapp II kommer att innebära ytterligare cirka 500 stycken bostäder till i området. I bolagets försäljning av de 52 stycken bostadsrätterna för Brf Luftseglaren gjordes en vinst på 12kr/aktie. En liknande värdestegring för kommande 500 stycken bostäder skulle innebära en värdestegring per aktie med 96kr (den nyblivna nyemissionens utspädning inkluderad), dvs eget kapital på 166kr/aktie.

Båda ovanstående beräkningar är dock väldigt konservativa eftersom man då inte räknar med någon värdestegring i det befintliga beståndet och inte heller för de delar av beståndet som blir klara innan år 2021. Oavsett kan det vara intressant som tanke. Ytterligare ett tillägg till ovanstående beräkning är att bolaget gått med förlust under nästan hela perioden 2013-2016. Det är alltså bara nyligen som man vänt till vinst i och med att de första hyresintäkterna börjat strömma in. För 2016 kommer man antagligen att ha en avkastning på eget kapital (ROE) på 0,5 procent. År 2021 räknar man med att samma siffra är på 8 procent.

Antagande 3:
Låt oss anta att ROE för åren 2017-2021 kommer vara 1%, 2.5%, 4%, 6% och 8%.

Kombinerar man antagande 1 och antagande 3 får man följande utveckling:


Eget kapital kommer i slutet av 2021 enligt mina antaganden vara 174,2 kr/aktie. Skulle man kombinera antagande 2 och 3 skulle värdet bli ännu högre.Företaget har som utdelningspolicy att minst 50 % av årets resultat skall lämnas i utdelning efter genomförd byggnation av projektet Amhult Centrum etapp II. Dvs ingen utdelning är att vänta innan år 2021.

Sammanfattning
Amhult 2 är ett snabbväxande fastighetsföretag som främst ämnar hyra ut sitt fastighetsbestånd. Man har hittills lyckats väldigt bra med sina affärer och jag ser inget som antyder att detta inte skulle fortsätta. Bolaget har dock bara börjat sin resa och jag tror att Amhult 2 kan vara en riktigt bra långsiktig investering. Idag ligger värderingen på 1,14 gånger eget kapital (vid en kurs på 81kr), vilket jag anser vara billigt för de möjligheter som finns. En indikation på att bolaget är både kvalitativt och billigt gavs häromdagen när Sveriges motsvarighet till Warren Buffet, Per H Börjesson, tillkännagav att han, via sitt investmentbolag Spiltan, tecknar aktier i den pågående nyemissionen.

I dagsläget utgör Amhult 2 nästan 20 procent av min portfölj, något som jag känner mig väldigt bekväm med.


Länk till intervju med VD, Maria Nord finnes här

fredag 25 november 2016

Skue Sparebank - Analys

Denna analys skrevs av Max Henrikson 25/11/2016 [Skribenten äger aktier i bolaget]

På temat ökad inflation och stigande räntor har jag valt att allokera om portföljen något mot bank och jag har nu tittat närmare på den lilla norska banken Skue Sparebank.

Kort om SKUE
Market Cap (MNOK)
177
P/E rullande 12 m
4.7
P/B
0.56
ROE
11.2%
DA
4.8%

Jag har under veckan köpt på mig Skue i ett par omgångar och bolaget utgör nu 9% av min portfölj. Bolaget är litet och få dagliga avslut görs i aktien, varför man måste ha tålamod om man vill gå in eller ut ur en aktie som Skue. Bolaget är enligt mig mycket undervärderat och jag köper Skue dels på grund av den låga värderingen, men även som ett bett på högre räntor (och bättre marginaler) framöver.

Skue har en del likheter med Sparebanken Sör, som Jesper tidigare analyserat och som vi båda äger sedan tidigare. Snarare än att köpa mer i Sör har jag efter denna analys även valt att köpa Skue Sparebank som ett komplement. Likheterna är bland annat att båda bankerna är norska, men utan någon betydande exponering mot oljesektorn. Dessutom är båda bankerna mycket billiga jämfört våra svenska storbanker, och även jämfört med norska branschkollegor. Efter ett par knackiga år för norsk ekonomi kan det nu vara lägligt att fynda norska banker trots att de redan gått upp en del sen i somras.

Analysen

Skue Sparebank tjänar ungefär 2/3 av alla intäkter från räntenettot, alltså den marginal man har på utlåningen. Den mest volatila delen är övriga intäkter, som framförallt kommer från finansiella investeringar. Utan att ha grävt djupare i dessa investeringar verkar de korrelera väl med oljepriset och man har därför sett ett stort uppsving i denna del under 2016 i samband med att oljan rekylerade upp i Q2. Detta investeringscase bygger dock snarare på ett förbättrat räntenetto, och framförallt en multipelexpansion när marknaden återfår förtroendet för norska banker.

Nedan ser vi intjäningen i Skue uppdelat i affärsområden sedan finanskrisen 2008. 


Bild 1. Räntenettot utgör ca 2/3 av intjäningen och trendar uppåt.

Räntorna, liksom inflationen i västvärlden med Norge inkluderat, har varit konstant låga sedan finanskrisen 2008 och i Norge sänkte man styrräntan senast i Mars med 0,25 procentenheter till 0,5%. Den senaste räntesänkningen hade mycket med oljepriset att göra. Sedan dess har dock oljepriset vänt upp och sedan i somras har förväntningarna på de långa räntorna börjat ticka uppåt. Förmodligen har vi alltså sett en räntebotten i Norge. 

Nedan ser vi den norska 10-åringen, som gått uppåt sen i somras, vilket indikerar att marknaden tror på stigande räntor.


Bild 2. Norsk 10-årsränta tycks vara på väg uppåt.

Ytterligare ett argument för att den norska räntan borde fortsätta röra sig uppåt är relationen mellan den norska kronan och amerikanska dollarn. Oljepriset sätts i USD och den senaste tidens dollarstyrka bidrar därför till norsk inflation.

Marknaden har sedan oljeprisets kollaps undvikit norska banker då man fruktat nedskrivningar på lån till oljesektorn. Skue sparebank bedriver dock sin verksamhet långt ifrån oljetunga Stavanger, och man lånar framförallt ut till privatpersoner. Givet var kontoren ligger kan vi även utgå från att dessa privatpersoner jobbar med annat än olja.


Bild 3. Skues kontor i sydöstra Norge. Bliden är tagen från Skues hemsida

Skue är som sagt en mycket liten bank, med en omsättning på strax under 200 miljoner NOK 2015. Oljekrisen till trots har Skue Sparebank utvecklats väl under de senaste åren vilket bland annat syns nedan på det så kallade K/I talet (Kostnader / Intäkter).


Bild 4. K/I talet är ett mått på kostnadseffektivitet. Diagrammet visar att Skue blir mer och mer kostnadseffektiv.

Ett förbättrat K/I tal får genomslag i vinstmarginalerna och nedan kan vi se hur Skue vuxit både omsättning och vinster bra sedan förluståret 2008.


Bild 5. Omsättning och resultat har utvecklats väl sedan 2008

Om vi tittar på hur banken värderas mot det bokförda värdet ser vi att Skue värderats lågt ända sedan finanskrisen. Skue var nere och vände på P/B 0.39 under 2012 och givet dagens kurs ligger nu P/B på 0.56.


Bild 6. Price to Book låg på 0.52 i samband med Q3 rapporten och ligger för närvarande på 0.56

Skue är även billig om vi ser till intjäningen och tittar på vi på P/E talet för rullande 12 månader så är Skue extremt billigt på P/E 4.7.
Bild 7. P/E efter finanskrisen och 2008 exkluderas då man gjorde förlust under detta år. För närvarande värderas Skue till P/E 4.7

Man ska dock vara ärlig och erkänna att P/E för Skue är ovanligt lågt just nu då man tjänade mycket bra på investeringsverksamheten när oljan rekylerade upp i Q2 i år. ”Övriga intäkter” under Q2 står för drygt 25 %. Utan dessa intäkter har man ett P/E tal på 6.4, men även på dessa multiplar anser jag Skue vara köpvärd. 

Nedan jämför jag nyckeltal mellan Skue och en rad andra banker, inklusive Sparebanken Sör som vi tidigare analyserat. Nyckeltalen på DNB och de svenska bankerna kommer från Börsdata


ROE
P/B
Direktav.
P/E
Skue
11.2%
0.56
4.8%
4.7
Sør
10.5%
0.74
6.4%
7.8
DNB
10.4%
0.99
3.8%
9.5
Nordea
11.1%
1.2
6.4%
11.2
SEB
8.1%
1.4
5.9%
17.8
SHB
12.9%
1.7
5.0%
13.4
Swedbank
15.5%
1.9
5.1%
12.0

Vi ser bland annat att Skue sticker ut som det billigaste alternativet sett till P/B, såväl som P/E och gör man hyfsat ifrån sig under Q4 kan vi förmodligen se en markant höjning av utdelningen.

Sammanfattning

Skue är en liten, underanalyserad och underprisad bank som dessutom växer. Direktavkastningen kommer bli fin framöver och vi kan dessutom få se en rejäl multipelexpansion. Hela banksektorn kommer gynnas av stigande räntor när de väl kommer och i takt med att bankernas populäritet ökar kommer Skue med största sannolikhet att uppvärderas.

Om Skue skulle värderas till P/B 1 så hade kursen varit 170 NOK mot dagens 94 NOK. Det skulle motsvara en uppvärdering på 80%, vilket inte kommer ske över en natt, men på dagens multiplar är nedsidan begränsad och jag skulle inte bli förvånad om Skue dubblas i värde inom 3 år.

Tankar och kommentarer uppskattas, vad tror ni om Skue?